لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-B

۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • CPU: Ryzen 3-3200U
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: 2GB Vega3
 • Display: 15.6" HD x

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-BC

۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • CPU: Ryzen 3-3200U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 2GB Vega3
 • Display: 15.6" HD x

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-BD

۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • CPU: Ryzen 3-3200U
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 2GB Vega3
 • Display: 15.6" HD x

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-BE

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • CPU: Ryzen 3-3200U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: 2GB Vega3
 • Display: 15.6" HD x

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-DB

۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • CPU: Ryzen 5-3500U
 • RAM: 20GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB Vega8
 • Display: 15.6" HD x

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-DE

۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • CPU: Ryzen 5-3500U
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB Vega8
 • Display: 15.6" HD x

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-D

۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • CPU: Ryzen 5-3500U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: 2GB Vega8
 • Display: 15.6" HD x

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-DA

۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • CPU: Ryzen 5-3500U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 2GB Vega8
 • Display: 15.6" HD x

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-DD

۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • CPU: Ryzen 5-3500U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB Vega8
 • Display: 15.6" HD x

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-AB

 • CPU: Core i3-8145U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: 2GB MX110
 • Display: 15.6" Full HD Wide V

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-AC

 • CPU: Core i3-8145U
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: 2GB MX110
 • Display: 15.6" Full HD Wide V

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340

 • CPU: Ryzen 5-3500U
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: 2GB Vega8
 • Display: 15.6" HD x