(22 کالا)

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
16GB
512GB
Core i7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-AB

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
16GB
1TB
Core i7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-AC

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
12GB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-B

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
8GB
256GB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-BB

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
8GB
128GB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-BC

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
12GB
128GB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-BD

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
8GB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-BE

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
12GB
256GB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-BF

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
20GB
256GB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-BG

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
8GB
Ryzen 7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-C

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
8GB
Ryzen 7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-C

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
8GB
128GB
Ryzen 7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-CA

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
8GB
256GB
Ryzen 7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-CB

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
12GB
Ryzen 7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-CC

لپ تاپ لنوو l340 با صفحه نمایش 15 اینچی
12GB
256GB
Ryzen 7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340-CD