آل این وان ۲۱.۵ اینچی MSI مدل MSI PRO 22X AM-A

تماس بگیرید
 • CPU: Ryzen 5-3400G
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: RXVega11
 • Display: 21.5" FHD IPS

آل این وان ۲۱.۵ اینچی MSI مدل MSI PRO 22X AM-B

تماس بگیرید
 • CPU: Ryzen 5-3400G
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 256GB SSD
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا RXVega11
 • Display: 21.5" FHD IPS

آل این وان ۲۳.۸ اینچی MSI مدل MSI Pro 24X 7M-G

تماس بگیرید
 • CPU: Core i3-7100U
 • RAM: 4GB DDR3
 • Storage: 1TB
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا HD620
 • Display: 23.8" FHD IPS

آل این وان ۲۱.۵ اینچی MSI مدل MSI PRO 22 X 9M-E

تماس بگیرید
 • CPU: Core i5-9400
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا UHD
 • Display: 21.5" FHD IPS

آل این وان ۲۳.۸ اینچی MSI مدل MSI Pro 24X 7M-F

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-7500U
 • RAM: 8GB DDR3
 • Storage: 1TB
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا HD620
 • Display: 23.8" FHD IPS

آل این وان ۱۵.۶ اینچی MSI مدل MSI PRO 16T 7M-A

تماس بگیرید
 • CPU: Celeron-3865U
 • RAM: 4GB DDR4
 • Storage: 256GB SSD
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا HD610
 • Display: 15.6" HD x

آل این وان ۱۵.۶ اینچی MSI مدل MSI PRO 16T 7M-B

تماس بگیرید
 • CPU: Pentium Gold-4415U
 • RAM: 4GB DDR4
 • Storage: 256GB SSD
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا HD610
 • Display: 15.6" HD x

آل این وان ۲۱.۵ اینچی MSI مدل MSI PRO 22 X 9M-B

تماس بگیرید
 • CPU: Core i3-9100
 • RAM: 4GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا UHD
 • Display: 21.5" FHD IPS

آل این وان ۲۱.۵ اینچی MSI مدل MSI PRO 22 X 9M-C

تماس بگیرید
 • CPU: Core i3-9100
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا UHD
 • Display: 21.5" FHD IPS

آل این وان ۲۱.۵ اینچی MSI مدل MSI PRO 22 X 9M-D

تماس بگیرید
 • CPU: Core i5-9400
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا UHD
 • Display: 21.5" FHD IPS

آل این وان ۲۱.۵ اینچی MSI مدل MSI PRO 22 X 9M-I

 • CPU: Pentium Gold-G5420
 • RAM: 4GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: UHD
 • Display: 21.5" FHD IPS