(480 کالا)

نمای اصلی لپتاپ اداری لنوو مدل ip1-cb
4GB
256GB
Celeron

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل IP1-CB

نمای رو به رو لپتاپ اداری لنوو مدل ip1-cc
4GB
512GB
Celeron

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل IP1-CC

نمای رو به رو لپتاپ اداری لنوو مدل ip1-cd
4GB
1TB
Celeron

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل IP1-CD

نمای اصلی لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-XA
8GB
512GB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-XA

نمای اصلی لپتاپ اداری لنوو مدل slim3-c
8GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-C

نمای اصلی لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-XB
8GB
1TB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-XB

نمای رو به رو لپتاپ اداری لنوو مدل slim3-d
8GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-D

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zh
4GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZH

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-P
8GB
512GB
Ryzen 5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-P

معرفی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-am
8GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZM

لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zo
12GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZO

لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zl
4GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZL

نمای رو به رو لپتاپ اداری لنوو مدل slim3-e
8GB
1TB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل Slim 3-E

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zn
8GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZN

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-PA
8GB
1TB
Ryzen 5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-PA