(36 کالا)

تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 9-A

تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 9-A با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

نمای اصلی تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 9-F

تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 9-F با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8-AD

تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 8-AD Cto با ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت

تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 9-B

تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 9-B با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت

تبلت Surface Pro 9-C مایکروسافت 13 اینچی

تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 9-C با ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت

تبلت Surface Pro 9-E مایکروسافت

تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 9-E Cto با ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 9-D

تبلت 13 اینچی مایکروسافت Surface مدل Pro 9-D با ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت

MICROSOFT SURFACE PRO 7 PLUS

تبلت 12 اینچی مایکروسافت SURFACE مدل PRO 7 PLUS-C با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت

MICROSOFT SURFACE PRO 7 PLUS

تبلت 12.3 اینچی مایکروسافت Surface مدل Pro 7 Plus-AB با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

تبلت ۱۲.۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus-B

تبلت 12.3 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus-B با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

تبلت ۱۲.۳ اینچی مایکروسافت Surface Pro 7 Plus-D

تبلت 12.3 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus-D با ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت

تبلت 12.3 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus-F ظرفیت 256 و رم 16 گیگابایت

تبلت 12.3 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus-F با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت

لپ تاپ 13 اینچی مایکروسافت Surface Pro 8-F ظرفیت 1 TB

تبلت 13 اینچی مایکروسافت Surface Pro 8-E با ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت

تبلت Surface Pro 8-A مایکروسافت 13 اینچی

تبلت 13 اینچی مایکروسافت Surface مدل Pro 8-A با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

تبلت Surface Pro 8-AB مایکروسافت 13 اینچی

تبلت 13 اینچی مایکروسافت Surface مدل Pro 8-AB با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت