(15 کالا)

نمای اصلی فلش مموری کینگستون مدل exodia

فلش مموری کینگستون مدل EXODIA با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ33

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ33 با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ50

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ50 با ظرفیت (16، 32، 64، 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ62

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ62 با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ71

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ71 با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade SPARK

فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade SPARK با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل CRUZER GLIDE CZ48

فلش مموری سن دیسک مدل CRUZER GLIDE CZ48 با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل CRUZER GLIDE CZ60

فلش مموری سن دیسک مدل CRUZER GLIDE CZ60 با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive M3.0

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive M3.0 با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive USB Type-C

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive USB Type-C با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Flair CZ73

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Flair CZ73 با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Luxe

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Luxe-cz74 با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل ULTRA SHIFT CZ410

فلش مموری سن دیسک مدل ULTRA SHIFT CZ410 با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

کارت حافظه میکرو اس دی سن دیسک مدل Extreme PRO

فلش مموری میکرو اس دی سن دیسک مدل Extreme PRO با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe

فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe با ظرفیت (16، 32، 64 و 128 گیگابایت)