هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 1TB 64MB Buffer

۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال BLUE 1TB

۹۴۹,۰۰۰ تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Blue 2TB 256MB

۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 2TB 64MB Buffer

۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 4TB 64MB Buffer

۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 8TB 64MB Buffer

۵,۲۲۵,۰۰۰ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED 1TB 64MB BUFFER

۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED 4TB 64MB BUFFER

۳,۰۸۹,۰۰۰ تومان

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED 6TB 64MB BUFFER

۴,۶۴۹,۰۰۰ تومان

هارد اینترنال سیگیت Barracuda 1TB

هارد اینترنال سیگیت Barracuda 2TB

هارد اینترنال سیگیت Barracuda 4TB