هارد اینترنال سیگیت Barracuda 1TB

969,000 تومان

هارد اینترنال سیگیت Barracuda 2TB

1,399,000 تومان

هارد اینترنال سیگیت Barracuda 4TB

2,219,000 تومان

هارد اینترنال سیگیت SkyHawk 1TB

1,069,000 تومان

هارد اینترنال سیگیت SkyHawk 2TB

1,559,000 تومان

هارد اینترنال سیگیت SkyHawk 4TB

2,419,000 تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال BLUE 4TB

2,239,000 تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال BLUE 1TB

985,000 تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Blue 2TB 256MB

1,510,000 تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 1TB 64MB Buffer

1,075,000 تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 2TB 64MB Buffer

1,635,000 تومان

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 4TB 64MB Buffer

2,299,000 تومان