(51 کالا)

پایه خنک کننده لپ تاپ مدل DEEP COOL U PALL
پایه خنک کننده دیپ کول n9
پایه خنک‌ کننده لپ تاپ دیپ کول مدل Deepcool N9 
نمای اصلی پایه خنک کننده لپ تاپ تسکو مدل gclp 3140
پایه خنک کننده لپ تاپ تسکو مدل GCLP 3140
DEEP COOL X6
پایه خنک کننده لپ تاپ مدل DEEP COOL X6
خنک کننده لپ تاپ تسکو مدل TCLP 3108
پایه خنک کننده لپ تاپ تسکو مدل TCLP 3108
پایه خنک کننده هترون مدل HCP090
پایه خنک کننده لپ تاپ هترون مدل HCP090
نمای اصلی پایه خنک کننده لپ تاپ دیپ کول مدل n200
پایه خنک کننده لپ تاپ دیپ کول مدل N200
نمای اصلی پایه خنک کننده لپ تاپ مدل multi core x8
پایه خنک کننده لپ تاپ دیپ کول مدل MULTI CORE X8
خنک کننده لپ تاپ کول کلد مدل F2-1 | پلازا دیجیتال
پایه خنک کننده لپ تاپ کول کلد مدل Cool Cold F2-1
پایه خنک کننده هترون مدل HCP132
پایه خنک کننده لپ تاپ هترون مدل HCP132
نمای اصلی پایه خنک کننده لپ تاپ تراست مدل gxt 220 kuzo
پایه خنک کننده لپ تاپ تراست مدل GXT 220 KUZO
خنک کننده deepcool-n56
پایه خنک کننده لپ تاپ مدل DEEPCOOL N65
پایه خنک کننده لپ تاپ مدل F3-1 | پلازا دیجیتال
پایه خنک کننده لپ تاپ کول کلد مدل Cool Cold F3-1
پایه خنک کننده هترون مدل HCP135
پایه خنک کننده لپ تاپ هترون مدل HCP135
نمای اصلی پایه خنک کننده لپ تاپ تسکو مدل gclp 3150
پایه خنک کننده لپ تاپ تسکو مدل GCLP 3150