(113 کالا)

نمای اصلی رم دسکتاپ 2666 مگاهرتز cL17 کروشیال crucial 16gb ddr4 ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2666 مگاهرتز کروشیال مدل CL17 ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ 2666 مگاهرتز CL19 کروشیال 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2666 مگاهرتز کروشیال مدل CL19 ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3000 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3000 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX ظرفیت 16 گیگابایت
رم کینگ مکس با ظرفیت ۸ گیگابایت DDR4 و فرکانس ۳۲۰۰ مگاهرتز
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL17 مدل کینگ مکس ظرفیت 8 گیگابایت
نمای اصلی رم کامپیوتر 3200 مگاهرتز cl22 کروشیال crucial 8gb ddr4 ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL22 کروشیال مدل CT8 ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ 3200 مگاهرتز CL22 کروشیال crucial 16GB ddr4 ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL22 کروشیال مدل PC4-25600 ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل VENGEANCE RGB PRO ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل VENGEANCE RGB PRO ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل VENGEANCE RS RGB ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل VENGEANCE RS RGB ظرفیت 16 گیگابایت
رم 16 گیگابایت vengeance-lpx-corsair
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 کورسیر مدل Vengeance LPX ظرفیت 16 گیگابایت
VENGEANCE RGB PRO 8GBx2 DUAL 3200 Black CL16
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 کورسیر مدل VENGEANCE RGB PRO ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ 3200 مگاهرتز CL18 کورسیر VENGEANCE RGB PRO ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL18 کورسیر مدل VENGEANCE RGB PRO ظرفیت 32 گیگابایت
نمای رو به رو رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX White ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX White ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX White ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX White ظرفیت 32 گیگابایت