لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad L340 Gaming-CB

 • CPU: Core i5-9300H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB + (128GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-CE

 • CPU: Core i5-9300H
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-AB

 • CPU: Core i7-9750HF
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB + 512GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-C

 • CPU: Core i5-9300H
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 256GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-CA

 • CPU: Core i5-9300H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 256GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-CB

 • CPU: Core i5-9300H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-CC

 • CPU: Core i5-9300H
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 512GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-CD

 • CPU: Core i5-9300H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB + 512GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-CF

 • CPU: Core i5-9300H
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-CH

 • CPU: Core i5-9300H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپتاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-A

 • CPU: Core i7-9750HF
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپتاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L340 Gaming-B

 • CPU: Core i7-9750HF
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS