(114 کالا)

نمای اصلی لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-CA
Core i7
16GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-CA i7 13700H 16GB 1TB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion 5-HC
Core i7
64GB
2TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5-HC i7 14650HX 64GB 2TB SSD RTX4050
نمای اصلی لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-CB
Core i7
32GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-CB i7 13700H 32GB 512GB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-R
Core i7
16GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-R i7 14650HX 16GB 1TB SSD RTX4060
نمای اصلی لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-CC
Core i7
32GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-CC i7 13700H 32GB 1TB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-RA
Core i7
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-RA i7 14650HX 32GB 1TB SSD RTX4060
نمای اصلی لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-CD
Core i7
32GB
2TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-CD i7 13700H 32GB 2TB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-RB
Core i7
32GB
2TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-RB i7 14650HX 32GB 2TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-RC
Core i7
64GB
2TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-RC i7 14650HX 64GB 2TB SSD RTX4060
لپ تاپ Legion PRO 5-A لنوو
Core i7
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-A i7 13700HX 32GB 1TB SSD RTX4060
لپ تاپ Legion PRO 5-AA لنوو
Core i7
32GB
2TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-AA i7 13700HX 32GB 2TB SSD RTX4060
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل Legion PRO 5-AB
Core i7
16GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-AB i7 13700HX 16GB 1TB SSD RTX4060
نمای رو به رو لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-pro-5-ba
Core i7
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-BA i7 13700HX 32GB 1TB SSD RTX4070
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion 5-I
Core i7
16GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5-I i7 14650HX 16GB 1TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion PRO 5-X
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion PRO 5-X i9 13900HX 16GB 512GB SSD RTX4050