گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M31 با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت

۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • Model: Exynos
 • Ram: 6GB
 • Storage: 128GB
 • Dsiplay: 2340 × 1080 پیکسل, Super AMOLED
 • Network type: 4G

گوشی موبایل سامسونگ مدل SAMSUNG GALAXY M51

 • Model: Qualcomm
 • Ram: 8GB
 • Storage: 128GB
 • Dsiplay: 2400 × 1080 پیکسل, Super AMOLED Plus
 • Network type: 4G

گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M62 با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت

۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • Model: Exynos
 • Ram: 8GB
 • Storage: 256GB
 • Dsiplay: 1080 × 2400 پیکسل, Super AMOLED Plus
 • Network type: 4G

موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M02 ظرفیت ۳۲ گیگابایت

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • Model: Mediatek
 • Ram: 2GB
 • Storage: 32GB
 • Dsiplay: 1600 × 720 پیکسل /PLS IPS
 • Network type: 4G

موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M12 ظرفیت ۶۴ گیگابایت

۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • Model: Exynos
 • Ram: 4GB
 • Storage: 64GB
 • Dsiplay: 1600 × 720 پیکسل /PLS IPS
 • Network type: 4G

گوشی موبایل سامسونگ مدل SAMSUNG GALAXY M62

 • Model: Exynos
 • Ram: 8GB
 • Storage: 128GB
 • Dsiplay: 2400 × 1080 پیکسل, Super AMOLED Plus
 • Network type: 4G

موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M10

 • Model: Exynos
 • Ram: 3GB
 • Storage: 32GB
 • Dsiplay: 1520 × 720 پیکسل, PLS TFT
 • Network type: 4G

موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M21 ظرفیت ۶۴ گیگابایت

۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • Model: Exynos
 • Ram: 4GB
 • Storage: 64GB
 • Dsiplay: 1080×2340 Super AMOLED
 • Network type: 4G

موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M11

 • Model: Qualcomm
 • Ram: 3GB
 • Storage: 32GB
 • Dsiplay: 1560 × 720 پیکسل, PLS TFT
 • Network type: 4G