(49 کالا)

لپ تاپ 16 اینچی لنوو ThinkPad مدل E16
8GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 16 اینچی لنوو ThinkPad مدل E16

لپ تاپ 16 اینچی لنوو ThinkPad مدل E16-A
16GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 16 اینچی لنوو ThinkPad مدل E16-A

لپ تاپ 16 اینچی لنوو ThinkPad مدل E16-B رنگ مشکی
16GB
1TB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 16 اینچی لنوو ThinkPad مدل E16-B

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14
8GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14-A
16GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14-A

لپ تاپ 16 اینچی لنوو ThinkPad مدل E16-C
32GB
1TB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 16 اینچی لنوو ThinkPad مدل E16-C

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14-B
16GB
1TB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14-B

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14-C
32GB
1TB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14-C

Lenovo ThinkPad E15-QW
16GB
1TB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14-QP

Lenovo ThinkPad E15-QW
8GB
512GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14-QV

Lenovo ThinkPad E15-QW
8GB
256GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14-QW

Lenovo ThinkPad E14-Z
8GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل E14-Z

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو ThinkPad مدل T14
8GB
512GB
Core i7
Intel Iris Graphics

لپ تاپ 14 اینچی لنوو ThinkPad مدل T14

Lenovo ThinkPad E15-QW
16GB
512GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Lenovo ThinkPad E14-QM

Lenovo ThinkPad E15-QW
16GB
256GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 14 اینچی لنوو مدل Lenovo ThinkPad E14-QN