(101 کالا)

نمای رو به رو لپتاپ گیمینگ لنوو مدل loq-iv
Core i7
32GB
512GB
8GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-IV i7 13620H 32GB 512GB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-HE
Core i5
16GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-HE i5 13420H 16GB 512GB SSD RTX3050
نمای رو به رو لپتاپ گیمینگ لنوو مدل loq-iw
Core i7
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-IW i7 13620H 32GB 1TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-HF
Core i5
32GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-HF i5 13420H 32GB 512GB SSD RTX3050
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-RD
Core i5
16GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-RD i5 12450H 16GB 1TB SSD RTX3050
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل loq-ix
Core i7
32GB
2TB
8GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-IX i7 13620H 32GB 2TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-T
Core i7
16GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-T i7 13650HX 16GB 512GB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-RE
Core i5
32GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-RE i5 12450H 32GB 1TB SSD RTX3050
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-TA
Core i7
16GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-TA i7 13650HX 16GB 1TB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-RF
Core i5
32GB
2TB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-RF i5 12450H 32GB 2TB SSD RTX3050
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-RG
Core i5
12GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-RG i5 12450H 12GB 512GB SSD RTX3050
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-TB
Core i7
32GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-TB i7 13650HX 32GB 512GB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-RH
Core i5
12GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-RH i5 12450H 12GB 1TB SSD RTX3050
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ-TC
Core i7
32GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ-TC i7 13650HX 32GB 1TB SSD RTX4050
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ R7 7840HS 16GB 512GB SSD RTX3050 پلازا دیجیتال
Ryzen 7
16GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ R7 7840HS 16GB 512GB SSD RTX3050