(12 کالا)

نمای اصلی لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-c
Core i7
16GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-C i7 13700H 16GB 512GB SSD RTX4050
نمای اصلی لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-CA
Core i7
16GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-CA i7 13700H 16GB 1TB SSD RTX4050
نمای اصلی لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-CB
Core i7
32GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-CB i7 13700H 32GB 512GB SSD RTX4050
نمای اصلی لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-CC
Core i7
32GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-CC i7 13700H 32GB 1TB SSD RTX4050
نمای اصلی لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-CD
Core i7
32GB
2TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-CD i7 13700H 32GB 2TB SSD RTX4050
نمای راست لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-BD
Core i5
32GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-BC i5 13420H 32GB 1TB SSD RTX3050
نمای راست لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-BD
Core i5
32GB
2TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-BD i5 13420H 32GB 2TB SSD RTX3050
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-slim-5
Core i7
16GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5 i7 13700H 16GB 1TB SSD RTX4060
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-slim-5-a
Core i7
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-A i7 13700H 32GB 1TB SSD RTX4060
نمای راست لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-B
Core i5
16GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-B i5 13420H 16GB 512GB SSD RTX3050
نمای راست لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-BA
Core i5
16GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-BA i5 13420H 16GB 1TB SSD RTX3050
نمای راست لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-BD
Core i5
32GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-BB i5 13420H 32GB 512GB SSD RTX3050