(16 کالا)

لپ تاپ گیمینگ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo Legion 7-A با پردازنده Core i7
Core i7
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 15 اینچی مدل Lenovo Legion 7-A i7 10750H 32GB 1TB SSD RTX2070
لپ تاپ گیمینگ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo Legion 7-A با پردازنده Core i7
Core i7
16GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 15 اینچی مدل Lenovo Legion 7-Z i7 10750H 16GB 1TB SSD RTX2060
لپ تاپ گیمینگ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo Legion 7-A با پردازنده Core i7
Core i7
32GB
2TB
8GB
لپ تاپ لنوو 15 اینچی مدل Lenovo Legion 7-AB i7 10750H 32GB 2TB SSD RTX2070
لپ تاپ گیمینگ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo Legion 7-A با پردازنده Core i7
Core i7
32GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 15 اینچی مدل Lenovo Legion 7-ZA i7 10750H 32GB 1TB SSD RTX2060
لپ تاپ گیمینگ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo Legion 7-A با پردازنده Core i7
Core i7
32GB
2TB
6GB
لپ تاپ لنوو 15 اینچی مدل Lenovo Legion 7-ZB i7 10750H 32GB 2TB SSD RTX2060
Lenovo Legion 7-FB
Core i9
16GB
1TB
16GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Lenovo Legion 7-FA i9 11980HK 16GB 1TB SSD RTX3080
Lenovo Legion 7-FB
Core i9
32GB
1TB
16GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Lenovo Legion 7-FB i9 11980HK 32GB 1TB SSD RTX3080
Lenovo Legion 7-FB
Core i9
32GB
2TB
16GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Lenovo Legion 7-FC i9 11980HK 32GB 2TB SSD RTX3080
نمای پورت لپ تاپ legion 7-c لنوو ا 15.6 اینچی
Ryzen 9
16GB
1TB
16GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Legion 7-C R9 5900HX 16GB 1TB SSD RTX3080Ti
نمای اصلی لپ تاپ legion 7-d لنوو ا 15.6 اینچی
Ryzen 9
32GB
1TB
16GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Legion 7-D R9 5900HX 32GB 1TB SSD RTX3080
نمای اصلی لپ تاپ legion 7-e لنوو ا 15.6 اینچی
Ryzen 9
32GB
2TB
16GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Legion 7-E R9 5900HX 32GB 2TB SSD RTX3080
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-7-g رنگ خاکستری
Ryzen 9
32GB
1TB
12GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 7-G R9 6900HX 32GB 1TB SSD AMD Radeon 12GB RX 6850M XT
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-7-ga
Ryzen 9
32GB
2TB
12GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 7-GA R9 6900HX 32GB 2TB SSD AMD Radeon 12GB RX 6850M XT
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-7-b
Core i9
32GB
1TB
16GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 7-B i9 12900HX 32GB 1TB SSD RTX3080Ti
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-7-ba
Core i9
32GB
2TB
16GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 7-BA i9 12900HX 32GB 2TB SSD RTX3080Ti