(131 کالا)

لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion 5-HA
Core i7
32GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5-HA i7 14650HX 32GB 1TB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion 5-HB
Core i7
32GB
2TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5-HB i7 14650HX 32GB 2TB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion 5-HC
Core i7
64GB
2TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5-HC i7 14650HX 64GB 2TB SSD RTX4050
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion 5-I
Core i7
16GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5-I i7 14650HX 16GB 1TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion 5-IA
Core i7
32GB
1TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5-IA i7 14650HX 32GB 1TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion 5-IB
Core i7
32GB
2TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5-IB i7 14650HX 32GB 2TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion 5-IC
Core i7
64GB
2TB
8GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5-IC i7 14650HX 64GB 2TB SSD RTX4060
لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion 5-H
Core i7
16GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5-H i7 14650HX 16GB 1TB SSD RTX4050
لپتاپ 15 اینچی لنوو مدل Lenovo Legion 5-E
Core i7
16GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 15 اینچی مدل Legion 5-BD i7 10750H 16GB 512GB SSD RTX2060
LEGION 5
Ryzen 5
16GB
256GB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Legion 5-QC R5 4600H 16GB 256GB SSD GTX1660Ti
لپ تاپ لنوو Legion 5-JB
Core i7
16GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Legion 5-JD i7 11800H 16GB 512GB SSD RTX3060
لپتاپ 15 اینچی لنوو مدل Lenovo Legion 5-E
Ryzen 7
16GB
1TB
4GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Legion 5-LF R7 4800H 16GB 1TB SSD GTX1650
لپتاپ 15 اینچی لنوو مدل Lenovo Legion 5-E
Core i7
16GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Legion 5-BE i7 10750H 16GB 1TB SSD RTX2060
LEGION 5
Core i7
8GB
512GB
6GB
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Legion 5-FC i7 10750H 8GB 512GB SSD GTX1660Ti
نمای اصلی لپتاپ گیمینگ لنوو مدل legion-5-va رنگ آبی تیره
Ryzen 7
16GB
1TB
6GB
لپ تاپ لنوو 17 اینچی مدل Legion 5-VA R7 5800H 16GB 1TB SSD RTX3060