لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-BC

15,179,000 تومان
 • CPU: Core i3-10110U
 • RAM: 4GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" HD x

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-I

20,579,000 تومان
 • CPU: Core i7-10510U
 • RAM: 20GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" FHD

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-J

21,379,000 تومان
 • CPU: Core i7-10510U
 • RAM: 20GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" FHD

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-K

21,579,000 تومان
 • CPU: Core i7-10510U
 • RAM: 20GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" FHD

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-L

22,079,000 تومان
 • CPU: Core i7-10510U
 • RAM: 20GB DDR4
 • Storage: 1TB + 512GB SSD
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" FHD

لپتاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-A

19,879,000 تومان
 • CPU: Core i7-10510U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" FHD

لپتاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-AB

19,579,000 تومان
 • CPU: Core i7-10510U
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" FHD

لپتاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-AC

20,379,000 تومان
 • CPU: Core i7-10510U
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" FHD

لپتاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-AD

20,579,000 تومان
 • CPU: Core i7-10510U
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" FHD

لپتاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-B

14,179,000 تومان
 • CPU: Core i3-10110U
 • RAM: 4GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" HD x

لپتاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo ideapad L3-FB

19,079,000 تومان
 • CPU: Core i7-10510U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" FHD

لپتاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Lenovo Lenovo ideapad L3-H

20,079,000 تومان
 • CPU: Core i7-10510U
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB MX130
 • Display: 15.6" FHD