(177 کالا)

نمای اصلی لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-XA
8GB
512GB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-XA

نمای اصلی لپ تاپ Lenovo Ideapad V15-RP لنوو ا 15.6 اینچی
8GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-RP

نمای اصلی لپ تاپ Lenovo Ideapad V15-RR لنوو ا 15.6 اینچی
12GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-RR

نمای اصلی لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-XB
8GB
1TB
Ryzen 3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-XB

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-RS
16GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-RS

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zh
4GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZH

معرفی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-am
8GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZM

لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zo
12GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZO

لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zl
4GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZL

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zn
8GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZN

معرفی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zq
12GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZQ

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل V15-O
8GB
256GB
Core i5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل V15-O

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل V15-OC
12GB
256GB
Core i5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل V15-OC

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل V15-OA
8GB
512GB
Core i5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل V15-OA

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل V15-OF
20GB
256GB
Core i5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad مدل V15-OF