(176 کالا)

نمای اصلی لپ تاپ Lenovo Ideapad V15-RM لنوو ا 15.6 اینچی
4GB
256GB
Core i3
Intel UHD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-RM

نمای اصلی لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-XB
8GB
1TB
Ryzen 3
AMD Radeon 610M Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-XB

نمای اصلی لپ تاپ Lenovo Ideapad V15-RO لنوو ا 15.6 اینچی
8GB
256GB
Core i3
Intel UHD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-RO

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-P
8GB
512GB
Ryzen 5
Radeon VEGA 8

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-P

نمای اصلی لپ تاپ Lenovo Ideapad V15-RN لنوو ا 15.6 اینچی
4GB
512GB
Core i3
Intel UHD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-RN

نمای اصلی لپ تاپ Lenovo Ideapad V15-RQ لنوو ا 15.6 اینچی
12GB
256GB
Core i3
Intel UHD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-RQ

نمای اصلی لپ تاپ Lenovo Ideapad V15-RP لنوو ا 15.6 اینچی
8GB
512GB
Core i3
Intel UHD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-RP

نمای اصلی لپ تاپ Lenovo Ideapad V15-RR لنوو ا 15.6 اینچی
12GB
512GB
Core i3
Intel UHD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-RR

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-PA
8GB
1TB
Ryzen 5
Radeon VEGA 8

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-PA

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zh
4GB
256GB
Core i3
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZH

معرفی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-am
8GB
256GB
Core i3
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZM

لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zl
4GB
512GB
Core i3
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZL

لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zo
12GB
256GB
Core i3
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZO

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zn
8GB
512GB
Core i3
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZN

معرفی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo Ideapad v15-zq
12GB
512GB
Core i3
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل V15-ZQ