(46 کالا)

نمای اصلی لپ تاپ ip5-v لنوو ideapad ا 15.6 اینچی
4GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 5 IdeaPad مدل IP5-V

نمای اصلی لپ تاپ ip5-va لنوو Ideapad ا 15.6 اینچی
4GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 5 IdeaPad مدل IP5-VA

Lenovo ideapad 5-IP5
8GB
512GB
Core i7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو Ideapad 5 مدل IP5-UH

نمای روبه روی لپ تاپ IP5-PA لنوو IdeaPad ا 15.6 اینچی
16GB
512GB
Core i5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل IP5-PA

لپ تاپ IP5-P لنوو IdeaPad ا 15.6 اینچی
16GB
1TB
Core i5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad مدل IP5-P

نمای اصلی لپتاپ اداری لنوو مدل ip5-za
16GB
512GB
Core i7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 5 IdeaPad مدل IP5-ZA

لپ تاپ Ideapad 5-IP5-Z لپ تاپ 15 اینچی لنوو
16GB
1TB
Core i7

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 5 IdeaPad مدل IP5-Z

Lenovo ideapad 5-IP5
8GB
512GB
Ryzen 5

لپ تاپ 14 اینچی لنوو 5 Ideapad مدل IP5-GT

Lenovo ideapad 5-IP5
8GB
1TB
Ryzen 5

لپ تاپ 14 اینچی لنوو 5 Ideapad مدل IP5-GX

Lenovo ideapad 5-IP5
16GB
512GB
Core i7

لپ تاپ 14 اینچی لنوو Ideapad 5 مدل IP5-UC

Lenovo ideapad 5-IP5
16GB
1TB
Core i7

لپ تاپ 14 اینچی لنوو Ideapad 5 مدل IP5-UE

Lenovo ideapad 5-IP5
8GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 5 Ideapad مدل IP5-C

Lenovo ideapad 5-IP5
8GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 5 Ideapad مدل IP5-CA

Lenovo ideapad 5-IP5
8GB
256GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 5 Ideapad مدل IP5-CB

Lenovo ideapad 5-IP5
8GB
512GB
Core i3

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 5 Ideapad مدل IP5-CC