(266 کالا)

نمای اصلی لپ تاپ IP3-FB لنوو IdeaPad
4GB
256GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-FB

نمای اصلی لپ تاپ IP3-FC لنوو IdeaPad
8GB
256GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-FC

نمای اصلی لپ تاپ IP3-FE لنوو IdeaPad ا 15.6 اینچی
12GB
256GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-FE

نمای اصلی لپ تاپ IP3-FD لنوو IdeaPad ا 15.6 اینچی
8GB
512GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-FD

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل lenovo ideapad 3-ip3-ua
4GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-UA

نمای اصلی لپ تاپ IP3-FF لنوو IdeaPad
12GB
512GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad 3 مدل IP3-FF

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل lenovo ideapad 3-ip3-ub
8GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-UB

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل lenovo ideapad 3-ip3-uc
8GB
128GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-UC

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل lenovo ideapad 3-ip3-ud
8GB
256GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-UD

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo ideapad 3-ip3-ue
12GB
128GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-UE

نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی لنوو Lenovo ideapad 3-ip3-uf
12GB
256GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-UF

نمای اصلی لپ تاپ ip3-bja لنوو ideapad ا ۱۵.۶ اینچی
8GB
512GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو IdeaPad 3 مدل IP3-BJA

نمای اصلی لپ تاپ ip3-be لنوو ideapad ا ۱۵.۶ اینچی
8GB
256GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-BE

نمای اصلی لپ تاپ ip3-bjb لنوو ideapad ا ۱۵.۶ اینچی
12GB
512GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ IP3-BJB لنوو IdeaPad 3 ا 15.6 اینچی

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-BJD
16GB
512GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو 3 IdeaPad مدل IP3-BJD