(20 کالا)

لپ تاپ 14 اينچي دو در یک دل مدل Latitude 7430-B
16GB
512GB
Core i5
Intel Iris Xe

لپ تاپ 14 اينچي دو در یک دل مدل Latitude 7430-B

نمای اصلی لپتاپ دل مدل latitude-7640
16GB
256GB
Core i5
Intel Iris Xe

لپ تاپ 16 اينچي دل مدل Latitude 7640

نمای اصلی لپتاپ دل مدل latitude-7430-c
16GB
512GB
Core i7
Intel Iris Xe

لپ تاپ 14 اينچي دل مدل Latitude 7430-C

نمای اصلی لپ تاپ 14 اینچی دل مدل latitude 5440-a
16GB
256GB
Core i7
Intel Iris Xe

لپ تاپ 14 اینچی دل مدل Latitude 5440-A

لپ تاپ 14 اينچي دل مدل Latitude 5430-C
16GB
512GB
Core i7
Intel Iris Xe

لپ تاپ 14 اينچي دل مدل Latitude 5430-C

لپ تاپ 14 اينچي دل مدل Latitude 5430-D
32GB
256GB
Core i5
Intel Iris Xe

لپ تاپ 14 اينچي دل مدل Latitude 5430-D

نمای رو به رو لپتاپ دل مدل latitude-7430-d
16GB
512GB
Core i7
Intel Iris Xe

لپ تاپ 14 اينچي دل مدل Latitude 7430-D

لپ تاپ 15.6 اینچی DELL مدل DELL LATITUDE 3510 - AE
8GB
Core i7
Geforce MX230 2GB GDDR5

لپ تاپ 14 اینچی دل مدل LATITUDE 3510 – A

لپ تاپ 15.6 اینچی DELL مدل DELL LATITUDE 3510 - AE
16GB
256GB
Core i7
Geforce MX230 2GB GDDR5

لپ تاپ 14 اینچی دل مدل LATITUDE 3510 – AC

لپ تاپ 15.6 اینچی DELL مدل DELL LATITUDE 3510 - AE
16GB
512GB
Core i7
Geforce MX230 2GB GDDR5

لپ تاپ 14 اینچی دل مدل Latitude 3510-AD

لپ تاپ 15.6 اینچی DELL مدل DELL LATITUDE 3510 - AE
32GB
512GB
Core i7
Geforce MX230 2GB GDDR5

لپ تاپ 14 اینچی دل مدل Latitude 3510-AE

نمای اصلی لپ تاپ 14 اینچی دل مدل latitude 5440-b
16GB
256GB
Core i5
Intel Iris Xe

لپ تاپ 14 اینچی دل مدل Latitude 5440-B

لپ تاپ 15.6 اینچی DELL مدل DELL LATITUDE 3510 - AE
16GB
Core i7
Geforce MX230 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل DELL LATITUDE 3510 – AB

لپ تاپ 15.6 اينچي دل مدل Latitude 5530-B
16GB
256GB
Core i5
Intel Iris Xe

لپ تاپ گیمینگ 15.6 اينچي دل مدل Latitude 5530-B

Dell Latitude 3510
8GB
256GB
Core i3
Intel HD Graphics

لپ تاپ 15.6 اینچی DELL مدل Dell Latitude 3510-CB