(27 کالا)

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Air 13 MGN63
8GB
256GB
M1
7 هسته و موتور عصبی 16 هسته ای

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 مدل MGN63

نمای اصلی لپ تاپ MLXW3 اپل MacBook Air
8GB
256GB
M2
8 هسته و موتور عصبی 16 هسته ای

لپ تاپ 13.6 اینچی اپل MacBook Air مدل MLXW3

نمای اصلی لپ تاپ MLY33 اپل MacBook Air
8GB
256GB
M2
8 هسته و موتور عصبی 16 هسته ای

لپ تاپ 13.6 اینچی اپل MacBook Air مدل MLY33

لپ تاپ MQKP3 اپل MacBook Air
8GB
256GB
M2
پردازنده گرافیکی 10 هسته ای

لپ تاپ 15.3 اینچی اپل MacBook Air مدل MQKP3

لپ تاپ MQKU3 اپل MacBook Air
8GB
256GB
M2
پردازنده گرافیکی 10 هسته ای

لپ تاپ 15.3 اینچی اپل MacBook Air مدل MQKU3

نمای اصلی لپ تاپ MLY43 اپل MacBook Air
8GB
512GB
M2
Apple (10-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air مدل MLY43

نمای اصلی لپ تاپ MLXX3 اپل MacBook Air ا 13 اینچی
8GB
512GB
M2
Apple (10-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air مدل MLXX3

لپ تاپ MQKT3 اپل MacBook Air
8GB
512GB
M2
پردازنده گرافیکی 10 هسته ای

لپ تاپ 15.3 اینچی اپل MacBook Air مدل MQKT3

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Air 13 MGN73
8GB
512GB
M1
Apple (7-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 (2020) مدل MGN73

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Air 13 MGNA3
8GB
512GB
M1
Apple (7-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 (2020) مدل MGNA3

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Air 13 MGNE3
8GB
512GB
M1
Apple (7-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 (2020) مدل MGNE3

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل Apple MacBook Air 13 MGN93
8GB
256GB
M1
7 هسته و موتور عصبی 16 هسته ای

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 مدل MGN93

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل Apple MacBook Air 13 MGND3
8GB
256GB
M1
Apple (7-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 مدل MGND3

نمای اصلی لپ تاپ MLY23 اپل MacBook Air
8GB
512GB
M2
Apple (10-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air مدل MLY23

نمای اصلی لپ تاپ MLY03 اپل MacBook Air
8GB
512GB
M2
Apple (10-Core)

لپ تاپ 13.6 اینچی اپل MacBook Air مدل MLY03