لپ تاپ ۱۵ اینچ ایسر مدل Acer Predator TRITON PT315-52-700N-A

43,989,000 تومان
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 24GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: 6GB GTX1660Ti
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچ ایسر مدل Acer Predator TRITON PT315-52-700N-B

45,189,000 تومان
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 32GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: 6GB GTX1660Ti
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Predator TRITON 500 PT515-52-77MN

65,989,000 تومان
 • CPU: Core i7-10875H
 • RAM: 32GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: 8GB RTX2080
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Predator TRITON 500 PT515-52-77MN-A

81,500,000 تومان
 • CPU: Core i7-10875H
 • RAM: 64GB DDR4
 • Storage: 2TB SSD
 • Graphic: 8GB RTX2080
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Predator TRITON 500 PT515-52-77MN-B

61,989,000 تومان
 • CPU: Core i7-10875H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphic: 8GB RTX2080
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچ ایسر مدل Acer Predator TRITON PT315-51-73FP

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: 4GB GTX1650
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچ ایسر مدل Acer Predator TRITON PT315-52-700N

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: 6GB GTX1660Ti
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Predator TRITON 300 PT315-52-73WT

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphic: 8GB RTX2070
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Predator TRITON 300 PT315-52-73WT-A

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 32GB DDR4
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphic: 8GB RTX2070
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Predator TRITON 300 PT315-52-73WT-B

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: 8GB RTX2070
 • Display: 15.6" FHD IPS