(18 کالا)

Predator TRITON 500 PT515-52-77MN
Core i7
64GB
2TB
8GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator TRITON 500 PT515-52-77MN-A i7 10875H 64GB 2TB SSD RTX2080
Predator TRITON 500 PT515-52-77MN
Core i7
16GB
512GB
8GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator TRITON 500 PT515-52-77MN-B i7 10875H 16GB 512GB SSD RTX2080
نمای روبه رو لپ تاپ ۱۵ اینچ ایسر مدل Predator triton pt315-52-700n-a
Core i7
24GB
1TB
6GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator TRITON PT315-52-700N-A i7 10750H 24GB 1TB SSD GTX1660Ti
Predator TRITON 500 PT515-52-77MN
Core i7
32GB
1TB
6GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator TRITON PT315-52-700N-B i7 10750H 32GB 1TB SSD GTX1660Ti
نمای اصلی لپ تاپ ایسر pt314-51s-76qn-a
Core i7
16GB
512GB
4GB
لپ تاپ ایسر ۱۴ اینچی مدل Predator TRITON 300 SE PT314-51s-76QN-A i7 11375H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
نمای اصلی لپ تاپ ایسر pt314-51s-76qn-b
Core i7
16GB
1TB
4GB
لپ تاپ ایسر ۱۴ اینچی مدل Predator TRITON 300 SE PT314-51s-76QN-B i7 11375H 16GB 1TB SSD RTX3050Ti
نمای اصلی لپ تاپ ایسر pt314-51s-76qn-c
Core i7
24GB
512GB
4GB
لپ تاپ ایسر ۱۴ اینچی مدل Predator TRITON 300 SE PT314-51s-76QN-C i7 11375H 24GB 512GB SSD RTX3050Ti
نمای اصلی نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی ایسر Acer Predator Triton 500 PT515-52-73L3
Core i7
16GB
512GB
8GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator Triton 500 PT515-52-73L3 i7 10750H 16GB 512GB SSD RTX2070
نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی ایسر predator triton 500 -pt515-52-73l3-a
Core i7
16GB
512GB
8GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator Triton 500 PT515-52-73L3-A i7 10750H 16GB 512GB SSD RTX2070
نمای رو به رو لپ تاپ 15 اینچی ایسر predator triton 500 -pt515-52-73l3-b
Core i7
32GB
512GB
8GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator Triton 500 PT515-52-73L3-B i7 10750H 32GB 512GB SSD RTX2070
نمای اصلی لپ تاپ ۱۵ اینچ ایسر مدل Predator triton pt315-51-73fp
Core i7
16GB
1TB
4GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator TRITON PT315-51-73FP i7 10750H 16GB 1TB SSD GTX1650
نمای اصلی لپ تاپ 15 اینچی ایسر predator triton 500 -pt515-52-73l3-c
Core i7
64GB
1TB
8GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator Triton 500 PT515-52-73L3-C i7 10750H 64GB 1TB SSD RTX2070
نمای روبه رو لپ تاپ ۱۵ اینچ ایسر مدل Predator triton pt315-52-700n-b
Core i7
16GB
1TB
6GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator TRITON PT315-52-700N i7 10750H 16GB 1TB SSD GTX1660Ti
Acer Predator Triton PT314-D
Core i7
40GB
1TB
4GB
لپ تاپ ایسر 14.1 اینچی مدل Predator TRITON PT314-D i7 11375H 40GB 1TB SSD RTX3050Ti
Predator TRITON 500 PT515-52-77MN
Core i7
16GB
512GB
8GB
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Predator TRITON 300 PT315-52-73WT i7 10750H 16GB 512GB SSD RTX2070