لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Acer Predator Helios 300 PH315-53-7544

62,489,000 تومان
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphic: 8GB RTX3070
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Acer Predator Helios 300 PH315-53-7544-A

73,989,000 تومان
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 64GB DDR4
 • Storage: 2TB + 512GB SSD
 • Graphic: 8GB RTX3070
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Acer Predator Helios 300 PH315-53-78FH

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: 8GB RTX2070
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Acer Predator Helios 300 PH315-53-78FH-A

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 32GB DDR4
 • Storage: 2TB SSD
 • Graphic: 8GB RTX2070
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Acer Predator Helios PH315-53-72M7

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 24GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: GTX1660Ti
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر مدل Acer Predator Helios 300 PH315-53-71J7

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: 6GB RTX2060
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر مدل Acer Predator Helios 300 PH315-53-71J7-A

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 24GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: 6GB RTX2060
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر مدل Acer Predator Helios 300 PH315-53-71J7-B

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 32GB DDR4
 • Storage: 1TB SSD
 • Graphic: 6GB RTX2060
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر مدل Acer Predator Helios 300 PH315-53-77E4

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 32GB DDR4
 • Storage: 2TB SSD
 • Graphic: 8GB RTX2070
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر مدل Acer Predator Helios 300 PH315-53-78GA

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 512GB SSD
 • Graphic: 6GB RTX2060
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر مدل Acer Predator Helios 300 PH315-53-78GA-A

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 16GB DDR4
 • Storage: 1TB + 512GB SSD
 • Graphic: 6GB RTX2060
 • Display: 15.6" FHD IPS

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر مدل Acer Predator Helios 300 PH315-53-78GA-B

تماس بگیرید
 • CPU: Core i7-10750H
 • RAM: 24GB DDR4
 • Storage: 1TB + 512GB SSD
 • Graphic: 6GB RTX2060
 • Display: 15.6" FHD IPS