لپ تاپ A315-58G-53JM-B ایسر Aspire 3 ا ۱۵.۶ اینچی

۲۴,۱۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i5-1135G7
 • RAM: 8 گیگابایت DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 2GB MX350
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G-53JM-C ایسر Aspire 3 ا ۱۵.۶ اینچی

۲۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i5-1135G7
 • RAM: 8 گیگابایت DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB MX350
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G-53JM-E ایسر Aspire 3 ا ۱۵.۶ اینچی

۲۵,۷۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i5-1135G7
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 2GB MX350
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G-53JM-F ایسر Aspire 3 ا ۱۵.۶ اینچی

۲۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i5-1135G7
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB MX350
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G 79T0-A ایسر Aspire 3

۲۵,۳۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i7-1165G7
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + ندارد SSD
 • Graphic: 2GB MX450
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G 79T0-B ایسر Aspire 3

۲۶,۱۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i7-1165G7
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 2GB MX450
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G 79T0-C ایسر Aspire 3

۲۶,۳۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i7-1165G7
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB MX450
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G 79T0-D ایسر Aspire 3

۲۵,۸۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i7-1165G7
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + ندارد SSD
 • Graphic: 2GB MX450
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G 79T0-E ایسر Aspire 3

۲۶,۶۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i7-1165G7
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: 2GB MX450
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G 79T0-F ایسر Aspire 3

۲۶,۸۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i7-1165G7
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: 2GB MX450
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G-53JM-A ایسر Aspire 3 ا ۱۵.۶ اینچی

۲۳,۳۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i5-1135G7
 • RAM: 8 گیگابایت DDR4
 • Storage: 1TB + ندارد SSD
 • Graphic: 2GB MX350
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ A315-58G-53JM-D ایسر Aspire 3 ا ۱۵.۶ اینچی

۲۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان
 • CPU: Core i5-1135G7
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + ندارد SSD
 • Graphic: 2GB MX350
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ ۱۴ اینچی ایسر مدل ACER Aspire a314

تماس بگیرید
 • CPU: Ryzen 3-3250u
 • RAM: 4GB DDR4
 • Storage: 256GB SSD
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا
 • Display: 14.1" Full HD Wide V

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Acer Aspire3 A315-23-R5W1-A

تماس بگیرید
 • CPU: Ryzen 3-3250u
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا VEGA
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Acer Aspire3 A315-23-R5W1-B

تماس بگیرید
 • CPU: Ryzen 3-3250u
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا VEGA
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Acer Aspire3 A315-23-R5W1-C

تماس بگیرید
 • CPU: Ryzen 3-3250u
 • RAM: 8GB DDR4
 • Storage: 1TB + 256GB SSD
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا VEGA
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Acer Aspire3 A315-23-R5W1-D

تماس بگیرید
 • CPU: Ryzen 3-3250u
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا VEGA
 • Display: 15.6" Full HD

لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسر Acer Aspire3 A315-23-R5W1-E

تماس بگیرید
 • CPU: Ryzen 3-3250u
 • RAM: 12GB DDR4
 • Storage: 1TB + 128GB SSD
 • Graphic: بدون حافظه‌ی گرافیکی مجزا VEGA
 • Display: 15.6" Full HD