سفارشات تهران اگر قبل از ساعت ۱۵ باشد همان روز تحویل مشتریان عزیز میشود و بعد از ساعت ۱۵ اگر سفارشی ثبت شود در روز بعد تحویل میشود و اگر مشتری بخواهد در همان روز سفارش تحویل شود هزینه ارسال به عهده مشتری خواهد بود

سفارشات شهرستان اگر تا قبل از ساعت ۱۵ باشد همان روز ارسال خواهد شد و سفارشاتی که بعد از ساعت ۱۵ ثبت میشوند روز بعد ارسال خواهند شد

برای پیگیری سفارش میتوانید به صفحه اصلی سایت مراجعه یا با داخلی ۳۱۸ تماس بگیرید ۰۲۱۵۸۴۹۷۰۰۰